Sònia Argano (Barcelona 1975)

   

Diplomada en Restauració i Conservació de Béns Culturals (1998) per l'ESCRBCC de Barcelona, en l'especialitat de Restauració Arqueològica.

 

Durant els últims catorze anys he treballat com a restauradora en diferents institucions públiques de Catalunya, encarregades de la protecció del patrimoni en tots els seus aspectes, amb equips multidisciplinars, com són:

el Museu d'Història de Badalona - restaurant diversos mosaics romans de jaciments urbans

el Museu Paleontològic de Sabadell - restaurant restes paleontològiques

el Museu d'Història de Barcelona - gestionant la conservació de les sales d'exposició permanents i del jaciment arqueològic de la Barcino romana sota la Pl. del Rei i d’altres jaciments urbans musealitzats, així com restaurant peces arqueològiques exposades i participant en el muntatge de diverses exposicions temporals.

el Museu dels Dinosaures de Coll de Nargó - gestionant la musealització del jaciment paleontològic

el Museu Espai Armengol de La Seu d'Urgell - restaurant diverses peces de la col.lecció exposada

la Secció d'Arqueologia urbana de l'Ajuntament de Barcelona – restaurant diverses peces arqueològiques

 

He treballat també per diferents empreses privades realitzant restauracions de façanes i direccions d'obres.

A la vegada que he ampliat la meva formació amb un curs de química de laboratori que m'ha permès treballar com a responsable del laboratori químic del departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, on m'encarregava de les anàlisis químiques de diferents tipus de suports (morters, pintures murals, retaules...) també en col.laboració amb laboratoris universitaris externs, de la conservació preventiva de bens immobles (esglésies romàniques, edificis històrics, jaciments arqueològics...) i de material arqueològic, i a la vegada participant en la realització del inventari del patrimoni moble andorrà i com a suport tècnic en muntatges d’exposicions.

També a partir dels coneixements adquirits professionalment, he pogut dur a terme la docència en el camp de la restauració de material inorgànic (pintures murals, estucs i mosaics) a l'Escola Superior de BBAA d'Oran (Algèria).

 

L'element que ha actuat de fil conductor en la meva experiència professional ha estat l'ús de la calç com a material de restauració, aprofundint en el seu estudi tant pràctic com teòric i químic que m'ha dut a especialitzar-me en l'ús i recuperació d'aquest material tradicional, per poder-lo aplicar també en la construcció actual i de disseny. Aquesta idea es va dur a terme amb la creació del Taller-Escola Joystuc, on impartia els cursos teòrico-pràctics d'iniciació a l'ús de la calç com a docent, i realitzava obres de restauració, rehabilitació, bioconstrucció i assessorament en obra, sempre en relació amb la calç.

Per altra banda el meu interès en aquest material també s'ha concretat amb la realització de diferents conferències en les delegacions del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, i en el d'Andorra, a la vegada que amb diferents publicacions en revistes especialitzades i amb la publicació d'un llibre tècnic sobre la calç grassa: “Cal aérea en pasta: apuntes para su buen uso”.